شهرستان اهر http://www.tebyan.net/ahar90/index.aspxfaوظایف و اختیارات فرماندارhttp://www.tebyan.net/weblog/ahar90/post.aspx?PostID=67922411/10/2016 8:20:00 PMبرگ هايي از تاريخ ارسباران http://www.tebyan.net/weblog/ahar90/post.aspx?PostID=21304211/25/2011 9:56:00 AMدهستان ديكله اهرhttp://www.tebyan.net/weblog/ahar90/post.aspx?PostID=21303911/25/2011 9:41:00 AMمشخصات جغرافيايي اهر http://www.tebyan.net/weblog/ahar90/post.aspx?PostID=21303811/25/2011 9:32:00 AMاهــــــــــــر http://www.tebyan.net/weblog/ahar90/post.aspx?PostID=21303711/25/2011 9:30:00 AMقاراداغ اولكه سينين گور نئجه ديوانه سي امhttp://www.tebyan.net/weblog/ahar90/post.aspx?PostID=20585011/16/2011 9:12:00 AM